ΓΡΑΦΕΙΟ: Σμύρνης 18, Αιγάλεω, 12242   ΚΙΝΗΤΟ: 693 62 39 599   E-Mail: sivia_g@hotmail.com
Η ψυχανάλυση είναι µία ομιλητική
θεραπεία που βασίζεται στη µέθοδο
του ελεύθερου συνειρμού. Σύµφωνα
µε τον θεµελιώδη κανόνα της ο ασθενής
καλείται να πει οτιδήποτε έρχεται στο
νου του, χωρίς περιορισµούς όπως το
να υπολογίζει πού τα λέει, να προσέχει
πώς εκφράζεται, να ντρέπεται ή να
αισθάνεται ενοχή ή άλλες ενστάσεις.
Με την τήρηση του κανόνα αυτού,
Σε ποιους απευθύνεται η Ψυχαναλυτική Θεραπεία;
Τι είναι η ψυχαναλυτική θεραπεία ;
οι σκέψεις του ασθενή µπορεί να καταλήξουν σε αναπάντεχες
συσχετίσεις,ν’ αποκαλύψουν συνδέσεις µε επιθυµίες και άµυνες που
δεν ήταν συνειδητά προσιτές, και να οδηγηθούν σε ασυνείδητες ρίζες
µέχρι τούδε ανεπίλυτων συγκρούσεων που διαµορφώνουν τις
διαµοιβόµενες µεταβιβάσεις. Ακούγοντας τους συνειρµούς αυτούς
ο αναλυτής θα παραδοθεί σε µια παρόµοια ψυχική διεργασία, που
ονοµάζεται ελευθέρως αιωρούµενη προσοχή, όπου όσο
παρακολουθεί τα λεγόµενα του ασθενή άλλο τόσο παρατηρεί κάποιες
φορές ως εάν να ονειροπολεί – τους δικούς του συνειρµούς όπως
αυτοί αναδύονται στην αντιµεταβίβαση. Η απαρτίωση των ποικίλων
αυτών πληροφοριών αποτελεί µία εσωτερική κυρίως εργασία για τον
αναλυτή, καθώς ο τελευταίος διαµορφώνει µια άποψη των
µεταβιβαστικών-αντιµεταβιβαστικών περιστάσεων, που συγκλίνουν
τελικώς σ’ ένα είδος µορφολογίας που αναφαίνεται και που µπορεί να
βιώνεται τόσο από τον αναλυτή όσο και από τον ασθενή. Με τη βοήθεια
των παρεµβάσεων του αναλυτή – συχνά ερµηνείες µεταβίβασης του τι
παίζεται στο εδώ και τώρα της συνεδρίας – θα προκύψει µία νέα
κατανόηση των δυσκολιών του ασθενή. Η κατ’ επανάληψη εφαρµογή
αυτών των νέων ενοράσεων σε πλήθος παροµοίων καταστάσεων
όπου εµφανίζονται αντίστοιχες συγκρούσεις, αποτελεί τη θεραπευτική
διεργασία, που καθιστά τον ασθενή όλο και περισσότερο ικανό ν
’ αναγνωρίζει τις σκέψεις που υποδαυλίζουν τις συγκρούσεις του.
Η επίλυση αυτών των συγκρούσεων, η αλλαγή οπτικής γωνίας ή
η σίγασή τους θ’ απελευθερώσει το νου του ασθενή από παλιές
αναστολές και θα δηµιουργήσει χώρο για νέες επιλογές.
Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία απευθύνεται
σε άτομα που αισθάνονται εγκλωβισμένα σε
επαναλαμβανόμενα ψυχικά προβλήματα που
στέκονται εμπόδιο στις δυνατότητές τους να
νιώσουν ευτυχισμένοι με τους συντρόφους,
την οικογένεια και τους φίλους τους καθώς και
επιτυχημένοι και ικανοποιημένοι στην εργασία
τους και στην καθημερινότητά τους.Τα άγχη,
οι φόβοι και οι καταθλίψεις αποτελούν συχνά
συμπτώματα εσωτερικών συγκρούσεων.
Οι εσωτερικές αυτές συγκρούσεις οδηγούν σε δυσκολίες στις
διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου και αν δεν αντιμετωπιστούν
θεραπευτικά, μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε επιλογές
στους διάφορους τομείς της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
Οι ρίζες αυτών των προβλημάτων/εσωτερικών συγκρούσεων συχνά
φθάνουν αρκετά βαθύτερα απ’ όσο μπορεί να φθάσει η συνείδηση,
γι’ αυτό και αποδεικνύονται ανεπίλυτα χωρίς ψυχοθεραπεία.

Με την βοήθεια ενός ειδικευμένου ψυχοθεραπευτή, ο ασθενής
μπορεί ν’ αποκτήσει μια νέα ενόραση των ασυνειδήτων πτυχών των
διαταραχών αυτών. Η ψυχοθεραπευτική εργασία σε κλίμα ασφάλειας,
έχει σκοπό να οδηγεί τον ασθενή να συνειδητοποιεί ολοένα και
περισσότερο πτυχές του μέχρι πρότινος ανεξερεύνητου εσωτερικού
του κόσμου (όπως συνειρμούς και αισθήματα, αναμνήσεις και όνειρα),
ανακουφίζοντας έτσι τον εσωτερικό του πόνο, εξελίσσοντας την
προσωπικότητα του και παρέχοντας του συνειδητοποίηση που θα του
ενδυναμώσει την αυτοπεποίθηση για να επιδιώξει τους στόχους
του στη ζωή.Αυτές οι θετικές επιδράσεις της ψυχανάλυσης θα διαρκούν
και θα οδηγούν σε περαιτέρω ανάπτυξη πολύ μετά το τέλος της ανάλυσης.
This file is not intended to be viewed directly using a web browser. To create a viewable file, use the Preview in Browser or Publish to Yahoo Web Hosting commands from within Yahoo SiteBuilder.